Keep in Touch

Have a suggestion, comment, or question? Drop us a line and we'll reply you soon!

Email

hi@isotope-g5.com

Phone

+1-222-333555777

Address

Isotope Building, 88, USA

Vyhledavani

Věděli jste, že vzácná onemocnění
postihují méně než 5 osob z každých 10 000?
VČASNÁ DIAGNOSTIKA
VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ
Využijte konzultační email projektu

Vzácných oněmocnění je získaných
v průběhu života a často se projeví
až v dospělosti.

20%
ČEKÁTE
NA SPRÁVNOU
DIAGNÓZU?
Image is not available
Image is not available
Slider

Tematická výstava: co má řešit evropský akční plán pro vzácná
onemocnění?


Při příležitosti expertní konference o vzácných onemocněních, která proběhla na konci října v Praze
v rámci českého předsednictví Radě EU, připravila ČAVO výstavu, která na osudech konkrétních lidí
ukazuje, proč je zapotřebí připravit společný akční plán, díky kterému bude možné dosáhnout zlepšení
péče, léčby i další podpory pro pacienty a jejich rodiny.


Výstava pokrývá témata, která se v oblasti vzácných onemocnění v současné době řeší nejčastěji:
včasné stanovení diagnózy, vývoj nových přípravků, dostupnost léčby a dostupnost komplexní, vysoce
specializované péče v centrech.


Tato témata se také stala předmětem bloků expertní konference v Praze a propsala se i do výzvy,
kterou Česká republika spolu s dalšími členskými státy oslovuje Evropskou komisi a požaduje vytvoření
společného evropského akčního plánu pro vzácná onemocnění.


Jaká opatření by se měla v plánu objevit?

Zkrácení doby od příznaků k diagnóze

• Rozvoj novorozeneckého screeningu
• Nastavení cesty pacienta zdravotním systémem – od lékařů primární péče po vysoce
  specializovaná centra

Podpora výzkumu a vývoje nových léčiv

• Efektivní nastavení pobídek pro výzkum a vývoj tak, aby motivovaly k pokrývání oblastí, kde je
výzkum nejvíce zapotřebí
• Odpovídající úpravy stávající legislativy
Zajištění dostupnosti terapií napříč Evropou
• Sdílení informací, které se využívají pro hodnocení léčiv a nastavování jejich úhrad
• Vytvoření mechanismů koordinované dostupnosti, které by umožnily spolčené vyjednávání
členských států s výrobci

Zajištění komplexní vysoce specializované péče v centech

• Integrace Evropských referenčních sítí do národních systémů péče
• Zajištění financování vysoce specializovaných center a jejich činnosti v rámci referenčních sítí

Výstavu je možné v průběhu prosince shlédnout  v Pacientském HUBu.


Tento projekt podpořilo Ministerstvo zdravotnictví.Partneři

FRAMBU
Norské centrum pro vzácná onemocnění
Chci na web
EURORDIS
Evropská společnost pro vzácná onemocnění
Chci na web
ORPHANET
Portál o vzácných onemocněních
Chci na web
RARECONNECT
Připojte se k Vaší komunitě
Chci na web
NAPO
Národní asociace pacientských organizací.
Chci na web
Deloitte.
Deloitte.
Deloitte.
Chci na web

Příběhy pacientů

Snažím se být optimista, ale někdy to nejde: familiární adenomatózní polypóza
příběhy pacientů
Snažím se být optimista, ale někdy to nejde: familiární adenomatózní polypóza
Pohyb je její život: remethylační forma homocystinurie
příběhy pacientů
Pohyb je její život: remethylační forma homocystinurie
Díky bohu za studii: klasická homocystinurie
příběhy pacientů
Díky bohu za studii: klasická homocystinurie
Fakt skvělé zprávy: vestibulární schwannom
příběhy pacientů
Fakt skvělé zprávy: vestibulární schwannom
Užívám si každý den bez bolesti: familiární středomořská horečka
příběhy pacientů
Užívám si každý den bez bolesti: familiární středomořská horečka
Dělám si ze všeho legraci: běžná variabilní imunodeficience
příběhy pacientů
Dělám si ze všeho legraci: běžná variabilní imunodeficience
Jednu nohu mám na brzdě a druhou na plynu: syndrom CMT
příběhy pacientů
Jednu nohu mám na brzdě a druhou na plynu: syndrom CMT
Mám radost, kolik jsem toho zvládla: spinální muskulární atrofie
příběhy pacientů
Mám radost, kolik jsem toho zvládla: spinální muskulární atrofie
Byla jsem smířená s tím, že nejsem dobrá máma: Tourettův syndrom
příběhy pacientů
Byla jsem smířená s tím, že nejsem dobrá máma: Tourettův syndrom
Všední chvíle vnímáme intenzivněni: mitochondriální encefalokardiomyopatie
příběhy pacientů
Všední chvíle vnímáme intenzivněni: mitochondriální encefalokardiomyopatie

Sami vzácní, spolu silní

Rada a odborní garanti ČAVO

Bc. Anna Arellanesová
Bc. Anna Arellanesová Předsedkyně
Členka výboru Klubu nemocných cystickou fibrózou
Kateřina Uhlíková
Kateřina Uhlíková Místopředsedkyně
Předsedkyně Sdružení META
Ing. René Břečťan
Ing. René Břečťan Místopředseda
Člen výboru sdružení Parent Project
MUDr. Kateřina Kopečková (Kubáčková)
MUDr. Kateřina Kopečková (Kubáčková) Odborný garant
Onkoložka se specializací na vzácné zhoubné nádory, FN Motol a členka výboru Commitee for Orphan Medicinal Products (COMP) při Evropské lékové agentuře
prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc.
prof. MUDr. Milan Macek ml, DrSc. Odborný garant
Přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky, předseda Společnosti lékařské genetiky a genomiky a vedoucí Národního koordinačního centra pro vzácná onemocnění při FN Motol
FACEBOOK